Vizyon: Birlikte Sürdürülebilir Başarı

İnsanlar ve şirketler sürdürülebilir gelişmede en büyük etkiyi, güçlerini birleştirip birbirlerine yatırım yaptıklarında elde ederler. Rabobank; sunduğu finansal hizmetlerle, bilgiye ve iletişim ağlarına erişim sağlayarak müşterilerinin ve ait oldukları toplumların sürdürebilirliklerine kararlılıkla yardım etmektedir. İnsana, iklime ve çevreye verilen değer; yeni gelir fırsatları ve ekonomik gelişmeyi beraberinde getirir.

Sürdürülebilirlik, insanların ve şirketlerin refah ve mutluluk arasındaki ilişkiyi daha da geliştirdikleri bir süreçle sağlanabilir. Bunun yolu da; insanlara, iklime, doğal hayata, çevreye ve ekonomiye hem bugün, hem de yarın önem vermekten geçer. Bunu başarmak için inisiyatif sahibi olması gerekenler ise insanlardır; çünkü, toplumu ve ekonomiyi oluştururlar. İnsanlar refah ve mutluluk ile refah ve iklim arasındaki dengeyi iyileştirme konusunda fikir sahibi olma imkanına sahiptir ve bu dengeyi sağlamaktan çıkar elde edecek olanlar yine insanlar olacaktır.